Välkomna till Koryu Uchinadi Sverige

Koryu Uchinadi, grundat av Hanshi Patrick McCarthy, är en modern tolkning av de äldre självförsvarsmetoder som formade den moderna karaten. Det är Karate som den såg ut när syftet fortfarande var att kunna försvara sig mot angrepp, innan den blev en tävlingssport och innan den blev förenklad för att passa att läras ut till ungdomar i Okinawas skolor.

Till skillnad från många andra Karatestilar tränar vi inom KU funktion först och form sedan. I Hanshi McCarthys träningssystem är effektivt självförsvar kopplat till traditionell Kata. Som grund för de parövningar och formaliserade drillar vi tränar inom KU ligger Hanshis HAPV-teori (Habitual Acts of Physical Violence). När man sedan utför samma försvarstekniker utan partner känns dessa rörelser igen från karatens traditionella Kata. Detta gör KU till en funktionell helhet i symbios med den gamla traditionen.

KU kan tränas som en egen stil eller som ett komplement till din nuvarande inrikting. KU ger en djupare förståelse för dom gemensamma principer som ligger till grund för all kampkonst och kan appliceras på alla stilar.

Vi erbjuder provträning, skräddarsydda seminarier och möjlighet att ingå i ett internationellt nätverk av likasinnade Karateutövare.