Koryu Uchinadi

Koryu Uchinadi är en modern tolkning av de gamla principer som all obeväpnad kamp bygger på. Efter lång tid av forskning i främst asien kunde McCarthy Hanshi sammanställa sitt underlag och fann många likheter oavsett vilken kampart som han tittade på. Tittar man under ytan så bygger faktiskt all obeväpnad kamp på precis samma principer. Detta eftersom det som all kampart grundar sig på, nämligen människokroppen, är lika oavsett var man befinner sig, två armar, två ben, leder böjer sig åt samma håll osv.

All karatedo har Fujian och Okinawa som ursprung i den form vi känner den idag. Mycket av karaten har ursprung i de gamla kung-fu stilarna White crane, Tiger boxing och Monk fist boxing (Arhat) som tillsammans med Okinawas egen kampart utvecklades till karatedo. Under senare delen av 1900-talet har dock Karatedo blivit starkt influerad av det japanska sättet att utöva sina inhemska arter som bla judo och kendo, och har blivit format därefter. Mycket tack vare Dai Nippon Butokukai och de krav de ställde för att acceptera karaten i sin organisation. Man kan säga att kamparten är ett mikrokosmos av den kultur varifrån den stammar.

I grunden var karate ett rent självförsvar som skulle fungera i händelse av överfall, rånförsök mm. samtidigt har karate varit ett sätt att utveckla sig själv som person till att bli en bättre människa och lära känna sig själv. I Japan tonades den brutala självförsvarsaspekten ner och karatedo blev en fysisk träningsmetod och en tävlingssport långt ifrån den tidiga arten.